Прихващане на Nova Live stream

В това видео ще покажа, как се взима ръчно файла с live stream на Нова ТВ. Има лека разлика спрямо прихващането на bTV стрийма, защото нова ползва iframe на външна страница.
Използвани инструменти:
firefox
wget (for windows)
pup html parser
ffplay (идва стандартно с ffmpeg)

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*