C read word line from text file

C read word from file
Прост C код, който чете от текстов файл line-by-line и показва резултата като думи. Идеята е, ако имаме файл, на който всеки ред представлява дума, да можем да вземем тази дума и да я обработим.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // ANSI C exit() prototype
 
#define MAX 40
 
int main(){
	FILE * fp;
	char words[MAX];
 
	if ((fp = fopen("in.list", "r")) == NULL){
		printf("Can't open file\n");
		exit(1);
	}
 
	while (fscanf(fp,"%s",words) == 1){
		puts(words);
	}
 
	if (fclose(fp) != 0) printf("Error in closing file \n");
}

Текстовия файл in.list съдържа следните редове:
foo
bar
biz

Естествено изхода от по-горната програма е същия.
Програмаката е много удобна, ако искаме да направим нещо като речник, който да обработваме с регулярни изрази или нещо подобно.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*