C++ RegEx wxDev-C++ – прост регулярен израз

Тия дни пиша една програмка за един приятел. Но реших вместо на php да я напиша на C++, че и без това го мъча напоследък. За компилатор и среда използвам wxDev-C++, че ми идва в всичко на куп, вкючително и за GUI.
Но нещо не можах да подкарам нормално Regular Expression. wxDevCpp разполага с интегрирани библиотеки, но какъвто и код да напиша не баца, да го weba! Случайно в мрежата открих и друг пич с подобен проблем и от него разбрах, че ако добавя по-долните редове в Линкера всичко ще е мед и рози:
-static
-l$(WXLIBNAME)
-l$(WXLIBNAME)_gl
-lwxtiff
-lwxjpeg
-lwxpng
-lwxzlib
-lwxregex
-lwxexpat
-lkernel32
-luser32
-lgdi32
-lcomdlg32
-lwinspool
-lwinmm
-lshell32
-lcomctl32
-lole32
-loleaut32
-luuid
-lrpcrt4
-ladvapi32
-lwsock32
-lodbc32
-lopengl32

За да се добавят, трябва да се създаде нов проект, след което се избира: Project -> Project Options -> Additional Command-Line Options -> пейства се в полето Linker.
Прост код за пример:

#include <iostream>
#include <wx/wx.h>
#include <wx/regex.h>
using namespace std;
 
int main()
{
wxRegEx reg("[0-9]{3}$");
wxString str = "sddgtrf156";
if(reg.Matches(str)) cout << "matches\n"; // match the string - yes!!
}

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*