Анализ за търсене на грешки

Напоследък ми се наложи да се запозная с няколко системи за търсене грешки. За да съм полезен на себе си ще постна екстрактнато и опростено инфо, което да ме подсети. В общи линии има 2 популярни системи:

1. Матричен анализ за търсене на грешки
Матричен анализ за търсене на грешки
При този анализ се прави простатаблица с частите на определен обект. Важно е да се отбележи всяка част каква функция изпълнява, както и кои функции с кои части са свързани. Там където липсват хиксчета “x”, значи нещо е е наред.

2. Стъпков анализ за търсене на грешки
Стъпков анализ за търсене на грешки
При този анализ се обръща внимание на отделните стъпки от един процес. Целта е да се проследи ако в крайната, най-малка стъпка се получи проблем, какво “нагоре” би произтекло от този проблем. Какви щети ще доведе проблем в определена стъпка от процеса.

На базата на тези системи са създадени методики за търсене и анализ на грешки. Една интересна методика е “5-те ЗАЩО?“, в която се наблюдават поотделно 5-те основни фактора, които могат да доведат до грешка:

  • човек
  • машина
  • метод
  • материал
  • околна среда

При този метод се чертае диаграма тип “рибена кост” с много разклонения.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*