C++ use ENTER to quit program – излизане от конзолна програма с Enter

C++ е много печен език и почти винаги едно нещо може да се напише по 10 различни начина. Но всеки от начините си има предимства и недостатъци. Скрипта по-долу е една моя алтернатива на проверка за натиснат 2 пъти ENTERR в конзолна програма. Използва Enter-а за изход, като просто проверявам, дали има въведен string в командния вход – cin:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
string a;
 
while(1){
    getline(cin, a);
    if (a.empty())
        break;
    cout<<"You added: "<<a<<endl;
}
 
cout<<"You Enter!"<<endl;
}

След компилиране се получава това:
C++ use Enter to quit program

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*