Join VOB files

За да се конвертира DVD до по-нормален формат, често се налага преди това VOB-файловете да се свържат в един общ (Join VOB files). Много хора не знаят, че MPEG и VOB файловете позволяват конкатенация, т.е. последователно свързване.
Свързване на VOB файлове под Windows:

copy /b 01.vob+02.vob+03.vob all.vob

Свързване на VOB файлове под Linux/UNIX/Mac:

cat 1.vob 2.vob 3.vob > all.vob

Ако е спазен стандарта при създаването на VOB-файловете не би трябвало да има проблеми.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*