Javascript arrow function on Object

parts = {
	"one": [ 2, 3, 4 ],
	"two": [ 5, 6, 7 ],
	"tree": [ 8, 9, 10 ]
}

Object.keys(parts).map((part) =>
	parts[part].map((el, index) => 
		parts[part][index] = el+1
	)
);
console.log(parts);
// Result:
// { one: [ 3, 4, 5 ], two: [ 6, 7, 8 ], tree: [ 9, 10, 11 ] }

Share and Enjoy !

Shares

SVG text as HTML background

И що чак сега се сетих, че мога да ползвам SVG text като background?! И не само текст. Че даже мога да си го променям динамично през javascript! Така някои дизайни можеше да станат по-фън-шуй. По-добре късно от колкото без SVG.
Едно примерче:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p style="min-height: 400px">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

<script>
function myFunction() {
   let txt = "SVG Txt";

   let s = window.btoa(`
<svg height="400" width="800" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <text x="0" y="120" font-weight="bold" font-size="160" fill="#fef" stroke="#ddd">${txt}</text>
</svg>`
);

   document.querySelector("p").style.background = `url('data:image/svg+xml;base64,${s}') no-repeat top left`;
}
</script>

</body>
</html>

Demo: text_as_background.html

Share and Enjoy !

Shares

Kitchen cabinet calculator

Написах един инструмент, който да ми помогне при калкулирането на необходимите плоскости за сглобяване на кухненски шкафове. Интрумента представлява един HTML файл, който може да се стартира от всяко устройство. Кода е респонзив. Най-полезната за мен опция е възможността за експортиране на модела в Blender чрез генериране на Python скрипт. Кръстих го Kitchen cabinet calculator и е на английски, за да мога да обхвана по-голяма аудитория. Като ми остане време, ще направя и версия на български, но за сега мисля, че е достатъчно разбираем. Кода е напълно свободен и всеки с PHP 7 и по-висока версия може да си го компилира.

Demo: Kitchen cabinet calculator

Download: Kitchen cabinet calculator
Source: Kitchen cabinet calculator – Source

Видео ръководство, как се използва инструмента:
https://youtu.be/LPJBfQQgEp8

Share and Enjoy !

Shares