Ohm Calculator за реотани на електронни цигари на Excel

Проста програмка на Excel за изчисляване на съпротивлението на coil-а за изпарител на електронна цигара.
Най-интересното във файла е, че съм използвал именувани полета, за да създам нещо като база данни от която се извличат данните.
Ohm Calculator Excel - e-cigarette
Файла може да се изтегли от тук: Ohm Calculator – e-cigarette

Share and Enjoy !

Shares

Excel VBA add row – добавяне на ред с Vba в Excel

Днес ми се наложи да добавям доста редове в Excel таблица, която беше предварително форматирана. Добавянето и форматирането на редовете един по един е хамалска работа, затова реших да напиша простичък макрос на VBA, който да свърши работата. Кода на макроса е:

Private Sub CommandButton1_Click()
  ActiveCell.Offset(1).EntireRow.Insert
  ActiveCell.EntireRow.Copy
  ActiveCell.Offset(1).EntireRow.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, _
    Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  Application.CutCopyMode = False
End Sub

Кода го вкарвам в Shee-та:
Excel VBA add code to Sheet1
За да го стартирам се вижда, че съм използвал бутон, вкаран в Shee-та:
Excel VBA - добавяне на ред
Екселския файл може да се изтегли от тук: Excel VBA add row
Ето и едно видео, което показва цялата операция:
Excel VBA add row

Share and Enjoy !

Shares