Excel split string function

Simple VBA function to split strings into words (or strings):

Function TxtSplit(rngCell As Range, delim As String, nr As Long) As String
    Dim str As String
    Dim arr As Variant
    str = Trim(rngCell.Value)
    arr = Split(str, delim)
    TxtSplit = Trim(arr(nr - 1))
End Function

Sample usage:

=TxtSplit(B2;", ";1)

Share and Enjoy !

Shares

Прост генератор на тестове по математика за 4-ти клас

За да ми е по-лесно да преговаряме с дъщеря ми по математика, си правя простички файлчета тест-генератори на Excel. Споделям един тест-файл по математика за 4-ти клас. Добавих му малко екстри, за да може да се използва от начални учители или от други деца. Освен задачите автоматично се генерират и отговорите. Генерирането на нов тест става като се натисне бутона F9 от клавиатурта. Основната страница на теста е форматираната като страница за принтиране, файла може да се запази като PDF и така да се генерират множество готови тестове с отговорите.

Изтегли файла: Test_Matematika_IVkl.xlsx

Кратко видео, което показва как може да се ползва файла:

Share and Enjoy !

Shares