C++ – read text file and add line to vector

Реших да си припомня малко C++, защото в някои случаи е просто незаменимо като скорост на изпълнение. Което е обратно пропорционално на скоростта на писане (в моя случай). Но пък винаги е добре да владееш до известна степен някой друг език, дава ти различен ъгъл за виждане.
Днешната цел е да прочета текстов файл и да вкарам всеки ред от файла в масив. В случая няма да ползвам масив, а вектор, защото ми е по-лесно да работя с вектори:

/* 
  Open the text file in code. C++ has iostream and fstream headers to assist with this.
  Until you reach EOF, read one line at a time.
  // For each line in step 2, split the line on a space (google string tokenizer)
  // For each token from step 3, add to a vector
  For each line in step 2, add to a vector
  Close the file
*/
#include <iostream>
#include <fstream>
//#include <string>
#include <vector>
 
using namespace std;
 
 
int main () {
string line;
vector<string> myvector;
ifstream myfile ("example.txt");
 
 
if (myfile.is_open()){
 while ( myfile.good()){
  getline (myfile,line);
  // cout << line << endl;
  myvector.push_back (line);
 }
 myfile.close();
} else cout << "Unable to open file"; 
 
 
for(int i = 0; i < myvector.size(); i++ ){
  cout << myvector[i] << "\n";
}
 
return 0;
}

В началото на скрипта има едни коментари, които ги свих от някакъв сайт. По тези коментари може лесно да се направи програмата да разделя текста и на отделни думи.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*